BİLİMSEL PROGRAM

6 Aralık Cuma, 2019
08:00 - 08:30 Kayıt
08:30 - 12:30

Simülasyon Uygulamaları için Klinik Senaryo Yazma
Pelin Karaçay, Tülay Başak

Programın Adı: Simülasyon Uygulamaları için Klinik Senaryo Yazma
Programın Sorumlusu: Pelin Karaçay
Eğitimciler: Tülay Başak
Pelin Karaçay
Programının Süresi: 4 saat
Programın Amacı ve Öğrenme Hedefleri: Amaç:
Katılımcıların klinik senaryo yazma konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Öğrenme Hedefleri:
Bu kursu tamamlayan katılımcı;
 • Klinik senaryo kavramını tanımlar.
 • Klinik senaryo ekibinin özelliklerini açıklar.
 • Klinik senaryonun olası yollarını tartışır.
 • Klinik senaryoda kullanılabilecek rolleri açıklar.
 • Senaryo yazımında anahtar öğeleri açıklar.
 • Klinik senaryonun öğrenme hedeflerini belirler.
 • Klinik senaryo için uygun simülasyon yöntemine karar verir.
 • Klinik senaryo için bir tasarım şablonu kullanır.
 • Klinik senaryo tasarımı için en iyi uygulama standartlarını açıklar.
 • Klinik senaryo örneği geliştirir.
Programın İçeriği: Kuramsal- 2 saat
 • Klinik senaryonun tanımı
 • Klinik senaryo yazma ekibi
 • Klinik senaryonun olası yolları
 • Kullanılabilecek roller
 • Klinik senaryo tasarımında anahtar öğeler
 • Klinik senaryo tasarımında en iyi uygulama standartları
 • Klinik senaryo geliştirme adımları
 • Klinik senaryonun gerçekliğini artırma
 • Klinik senaryoda öğrenme hedefleri
 • Klinik senaryoya uygun simülasyon yöntemlerinin belirlenmesi
 • Uygulama- 2 saat
 • Örnek klinik senaryoların yazılması ve sunulması
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlıdır.
Kurs Ücreti: 100 TL
Eğitimcilerin Kısa Özgeçmişleri: Tülay Başak
1997-2006 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkez Başkanlığı’nda “hemşire” olarak görev yapmıştır. 2006-2010 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu’nda “doktora öğrencisi”, 2010-2015 yılları arasında “öğretim görevlisi” olarak çalışmıştır. 2013-2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Alabama Üniversitesi’nde hemşirelik eğitiminde simülasyona dayalı eğitim konusunda “misafir araştırma görevlisi” olarak çalışmıştır. 2015 yılından bu yana ise öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak çalışmaktadır. Hemşirelik eğitiminde simülasyona dayalı eğitimin etkinliğini inceleyen araştırmaları bulunmaktadır.

Pelin Karaçay
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde Dr. Öğretim üyesi ve Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (SANERC) mezuniyet sonrası birçok kursta eğitimci ve temel elektrokardiyografi ve simülasyon kurslarında ise hem eğitimci hem de kurs koordinatörü olarak görev almaktadır. Yüksek lisansını, Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Hemşireliği üzerine, doktorasını ise Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında simülasyon konusunda tamamlamıştır. 2013 yılında doktora eğitimi sırasında The State University of New York University of Binghamton Decker Hemşirelik Okulunda 2013 sonbahar döneminde exchange öğrenci olarak ders almıştır. Hemşirelikte beceri öğretimi ve klinik öğretim en güçlü olduğu alanlar olup, simülasyon konusunda uzmanlaşmıştır. Simülasyonla ilgili ilk profesyonel deneyimi 2011 yılında Johns Hopkins Hemşirelik Okulu’nda olup, Amerika’daki ve İngiltere’deki birçok okulda simülasyon uygulamalarını görme, gözlemleme ve oradaki öğretim üyeleri ile çalışma fırsatı bulmuştur. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin simülasyon laboratuvarının kurulması, senaryoların yazılması ve bu eğitim stratejisinin müfredatta kullanılmasında aktif görev almıştır. Simülasyonla ilgili gelişmeleri takip etmekte ve araştırmalarını hemşirelik eğitimi ve simülasyon eğitim öğretim stratejisi üzerine yapmaktadır.

Sağlığın Değerlendirilmesi
Nurcan Çalışkan

Programın Adı: Sağlığın Değerlendirilmesi
Programın Sorumlusu: Nurcan Çalışkan
Programının Süresi: 4 saat
Programın Amacı ve Öğrenme Hedefleri: Amaç:
Erişkin bireylere bakım veren hemşirelerin ve hemşire eğitimcilerin, fiziksel değerlendirmeye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Öğrenme Hedefleri:
Bu kursu tamamlayan katılımcı;
 • Subjektif ve objektif verilerin toplanmasına ilişkin temel ilkeleri tartışır..
 • Fizik muayene yöntemlerini (inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyon) gösterir.
 • Baş-boyun, toraks ve akciğer, abdomen ve kardiyovasküler sistemin fiziksel değerlendirmesinde normal bulguları tanılar.
Programın İçeriği: Sağlığın değerlendirmesi giriş
 • Subjektif veri toplama: sağlık hikayesi
 • Objektif veri toplama: fizik muayene
Sistemlerin değerlendirmesi
 • Baş-boyun değerlendirmesi
 • Toraks ve akciğerlerin değerlendirmesi
 • Kardiyovasküler değerlendirme
 • Abdominal değerlendirme
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlıdır.
Kurs Ücreti: 100 TL
Eğitimcilerin Kısa Özgeçmişleri: Nurcan Çalışkan
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1998 yılında mezun olmuştur, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden doktora derecesini almıştır. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılından bu yana lisans ve doktora düzeyinde “Sağlığın Değerlendirilmesi” derslerini yürütmektedir.

Laboratuvar ve Klinik Eğitimin Değerlendirilmesi
Gülen Addis, Dilek Sarı

Programın Adı: Laboratuvar ve Klinik Eğitimin Değerlendirilmesi
Programın Sorumlusu: Tuba Şengül
Eğitimciler: Dilek Sarı
Gülen Addis
Programının Süresi: 4 saat
Programın Amacı ve Öğrenme Hedefleri: Amaç:
Katılımcıların klinik ve laboratuvar uygulamalarının değerlendirmesine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Öğrenme Hedefleri:
Bu kursu tamamlayan katılımcı;
 • Yeterliliğe dayalı eğitimi tanımlar.
 • Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçlarını kullanabilir.
 • Laboratuvar değerlendirmesindeki temel ilkeleri açıklar.
 • Laboratuvar değerlendirme yöntemlerini tartışır.
 • Klinik değerlendirme yöntemlerini tartışır.
 • Objektif değerlendirmenin kriterlerini açıklar.
Programın İçeriği: Laboratuvar uygulamalarında değerlendirme - 2 saat
 • Becerilerin Gözlenmesi
 • Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav
 • Diğer Değerlendirme Yöntemleri
Klinik Uygulamada Değerlendirme- 2 Saat
 • Değerlendirmede temel ilkeler
 • Değerlendirme türleri
 • Veri kaynakları ve örnek klinik değerlendirme formları
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlıdır.
Kurs Ücreti: 100 TL
Eğitimcilerin Kısa Özgeçmişleri: Dilek Sarı
Dr. Sarı Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’dan 1996 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesini 2001, doktora derecesini ise 2007 yılında aldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde 1996-1998 yılları arasında hemşire olarak çalıştıktan sonra, 1998-2009 yılları arasında Ege Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, 2009-2012 yılları arasında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Aralık 2012’de doçent ünvanı aldı. Şubat 2013 tarihinden itibaren E.Ü. Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gülen Addis
Dr. Gulen Addis Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1992 yılında mezun oldu. Bu üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışırken Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesini 1995, doktora derecesini ise 2000 yılında tamamladıktan sonra İngiltere’ye tasındı. İngiltere’de çeşitli alanlarda ve farklı pozisyonlarda on yıl hemşire olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Buckinghamshire New University’de öğretim üyesi olarak çalışmaya yapmaya başladı ve halen bu görevde devam etmektedir
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 AÇILIŞ TÖRENİ
14:00 - 14:45 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ayişe Karadağ
50 Yılında Vehbi Koç Vakfı ve Hemşirelik - Erdal Yıldırım
14:45 - 15:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Leyla Dinç
Hemşirelik bakımının geleceği - Nichola Ashby
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:45 KONFERANS
Oturum Başkanı: Pelin Karaçay
Hemşirelik bakımına duyarlı göstergeleri nasıl belirleriz? - Beratiye Öner
16:45 - 18:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1

  Salon 1
  Salon 2
  Salon 3
18:30 - 19:30 POSTER BİLDİRİLERİ (Poster ekranlarında)
18:30 - 19:30 *UZMANIYLA BİREBİR DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM:
Tarık Tihan
7 Aralık Cumartesi, 2019
08:00 - 09:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2

  Salon 1
  Salon 2
  Salon 3
09:30 - 10:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Selma Görgülü
Sağlık profesyonellerinin eğitiminde yeni yönelimler - Tarık Tihan
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:15 PANEL: HEMŞİRELİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanları: Hülya Uçar, Mağfiret Kaşıkcı
• Disiplinler arası eğitim - Özlem Sürel Karabilgin
• Hemşirelik eğitiminde iyi uygulama örnekleri - Gülen Addis
• Eğitimde teknolojinin kullanımı - Merdiye Şendir
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ükke Karabacak
Hasta merkezli bakımın hasta sonuçlarına etkisi - David Pinnock
14:30 - 15:30 ZIT PANEL: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YETKİNLİK KAZANDIRMA
Oturum Başkanları: Leyla Dinç, Rengin Acaroğlu
• Geleneksel yöntemlerle yetkinlik kazandırma - Esra Korhan
• Uzaktan eğitim ve eğitim teknolojileri ile yetkinlik kazandırma - Yurdanur Dikmen
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Şule Ecevit Alpar
Hemşirelik araştırmalarının bakım sonuçlarına etkisi - Marie Bakitas
17:00 - 18:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3

  Salon 1
  Salon 2
  Salon 3
18:30 - 19:30 POSTER BİLDİRİLERİ (Poster ekranlarında)
18:30 - 19:30 * UZMANIYLA BİREBİR HASTA MERKEZLİ BAKIMIN HASTA SONUÇLARINA ETKİSİ
David Pinnock
8 Aralık Pazar, 2019
08:00 - 09:00

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4

  Salon 1
  Salon 2
  Salon 3
09:00 - 09:45 KONFERANS
Oturum Başkanı: Dilek Sarı
Hemşirelikte uzmanlaşmanın bakıma katkıları - Nichola Ashby
09:45 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 11:30 PANEL: KANITA DAYALI BAKIM
Oturum Başkanları: Türkinaz Aştı, Şerife Karagözoğlu
• Kanıtların geliştirilmesi süreci - Marie Bakitas
• Türkiye’nin kanıt geliştirmeye katkısı - Şenay Uzun
• Kanıt kaynakları - Leman Şenturan
11:30 - 12:00 KAPANIŞ

* Oturumlarda ilgili konularda çalışmak isteyen katılımcılar uzmanıyla birebir paylaşımda bulunabileceklerdir.

ÖNEMLİ TARİHLER
 • 30 Eyl. 2019 Bildiri Son Gönderme Tarihi
 • 1 Ekim 2019 Erken Kayıt ve Konaklama İçin Son Tarih
KALAN SÜRE
 • GÜN
 • SAAT
 • DAKİKA
 • SANİYE