BİLİMSEL PROGRAM

6 Aralık Cuma, 2019
08:00 - 08:30 Kayıt
08:30 - 12:30

Simülasyon Uygulamaları için Klinik Senaryo Yazma
Pelin Karaçay, Tülay Başak

Programın Adı: Simülasyon Uygulamaları için Klinik Senaryo Yazma
Programın Sorumlusu: Pelin Karaçay
Eğitimciler: Tülay Başak
Pelin Karaçay
Programının Süresi: 4 saat
Programın Amacı ve Öğrenme Hedefleri: Amaç:
Katılımcıların klinik senaryo yazma konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Öğrenme Hedefleri:
Bu kursu tamamlayan katılımcı;
 • Klinik senaryo kavramını tanımlar.
 • Klinik senaryo ekibinin özelliklerini açıklar.
 • Klinik senaryonun olası yollarını tartışır.
 • Klinik senaryoda kullanılabilecek rolleri açıklar.
 • Senaryo yazımında anahtar öğeleri açıklar.
 • Klinik senaryonun öğrenme hedeflerini belirler.
 • Klinik senaryo için uygun simülasyon yöntemine karar verir.
 • Klinik senaryo için bir tasarım şablonu kullanır.
 • Klinik senaryo tasarımı için en iyi uygulama standartlarını açıklar.
 • Klinik senaryo örneği geliştirir.
Programın İçeriği: Kuramsal- 2 saat
 • Klinik senaryonun tanımı
 • Klinik senaryo yazma ekibi
 • Klinik senaryonun olası yolları
 • Kullanılabilecek roller
 • Klinik senaryo tasarımında anahtar öğeler
 • Klinik senaryo tasarımında en iyi uygulama standartları
 • Klinik senaryo geliştirme adımları
 • Klinik senaryonun gerçekliğini artırma
 • Klinik senaryoda öğrenme hedefleri
 • Klinik senaryoya uygun simülasyon yöntemlerinin belirlenmesi
 • Uygulama- 2 saat
 • Örnek klinik senaryoların yazılması ve sunulması
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlıdır.
Kurs Ücreti: 100 TL
Eğitimcilerin Kısa Özgeçmişleri: Tülay Başak
1997-2006 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkez Başkanlığı’nda “hemşire” olarak görev yapmıştır. 2006-2010 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu’nda “doktora öğrencisi”, 2010-2015 yılları arasında “öğretim görevlisi” olarak çalışmıştır. 2013-2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Alabama Üniversitesi’nde hemşirelik eğitiminde simülasyona dayalı eğitim konusunda “misafir araştırma görevlisi” olarak çalışmıştır. 2015 yılından bu yana ise öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak çalışmaktadır. Hemşirelik eğitiminde simülasyona dayalı eğitimin etkinliğini inceleyen araştırmaları bulunmaktadır.

Pelin Karaçay
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde Dr. Öğretim üyesi ve Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (SANERC) mezuniyet sonrası birçok kursta eğitimci ve temel elektrokardiyografi ve simülasyon kurslarında ise hem eğitimci hem de kurs koordinatörü olarak görev almaktadır. Yüksek lisansını, Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Hemşireliği üzerine, doktorasını ise Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında simülasyon konusunda tamamlamıştır. 2013 yılında doktora eğitimi sırasında The State University of New York University of Binghamton Decker Hemşirelik Okulunda 2013 sonbahar döneminde exchange öğrenci olarak ders almıştır. Hemşirelikte beceri öğretimi ve klinik öğretim en güçlü olduğu alanlar olup, simülasyon konusunda uzmanlaşmıştır. Simülasyonla ilgili ilk profesyonel deneyimi 2011 yılında Johns Hopkins Hemşirelik Okulu’nda olup, Amerika’daki ve İngiltere’deki birçok okulda simülasyon uygulamalarını görme, gözlemleme ve oradaki öğretim üyeleri ile çalışma fırsatı bulmuştur. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin simülasyon laboratuvarının kurulması, senaryoların yazılması ve bu eğitim stratejisinin müfredatta kullanılmasında aktif görev almıştır. Simülasyonla ilgili gelişmeleri takip etmekte ve araştırmalarını hemşirelik eğitimi ve simülasyon eğitim öğretim stratejisi üzerine yapmaktadır.

Sağlığın Değerlendirilmesi
Nurcan Çalışkan

Programın Adı: Sağlığın Değerlendirilmesi
Programın Sorumlusu: Vildan Çakar
Eğitimciler: Nurcan Çalışkan
Programının Süresi: 4 saat
Programın Amacı ve Öğrenme Hedefleri: Amaç:
Erişkin bireylere bakım veren hemşirelerin ve hemşire eğitimcilerin, fiziksel değerlendirmeye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Öğrenme Hedefleri:
Bu kursu tamamlayan katılımcı;
 • Subjektif ve objektif verilerin toplanmasına ilişkin temel ilkeleri tartışır..
 • Fizik muayene yöntemlerini (inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyon) gösterir.
 • Baş-boyun, toraks ve akciğer, abdomen ve kardiyovasküler sistemin fiziksel değerlendirmesinde normal bulguları tanılar.
Programın İçeriği: Sağlığın değerlendirmesi giriş
 • Subjektif veri toplama: sağlık hikayesi
 • Objektif veri toplama: fizik muayene
Sistemlerin değerlendirmesi
 • Baş-boyun değerlendirmesi
 • Toraks ve akciğerlerin değerlendirmesi
 • Kardiyovasküler değerlendirme
 • Abdominal değerlendirme
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlıdır.
Kurs Ücreti: 100 TL
Eğitimcilerin Kısa Özgeçmişleri: Nurcan Çalışkan
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1998 yılında mezun olmuştur, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden doktora derecesini almıştır. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılından bu yana lisans ve doktora düzeyinde “Sağlığın Değerlendirilmesi” derslerini yürütmektedir.

Laboratuvar ve Klinik Eğitimin Değerlendirilmesi
Gülen Addis, Dilek Sarı

Programın Adı: Laboratuvar ve Klinik Eğitimin Değerlendirilmesi
Programın Sorumlusu: Tuba Şengül
Eğitimciler: Dilek Sarı
Gülen Addis
Programının Süresi: 4 saat
Programın Amacı ve Öğrenme Hedefleri: Amaç:
Katılımcıların klinik ve laboratuvar uygulamalarının değerlendirmesine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Öğrenme Hedefleri:
Bu kursu tamamlayan katılımcı;
 • Yeterliliğe dayalı eğitimi tanımlar.
 • Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçlarını kullanabilir.
 • Laboratuvar değerlendirmesindeki temel ilkeleri açıklar.
 • Laboratuvar değerlendirme yöntemlerini tartışır.
 • Klinik değerlendirme yöntemlerini tartışır.
 • Objektif değerlendirmenin kriterlerini açıklar.
Programın İçeriği: Laboratuvar uygulamalarında değerlendirme - 2 saat
 • Becerilerin Gözlenmesi
 • Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav
 • Diğer Değerlendirme Yöntemleri
Klinik Uygulamada Değerlendirme- 2 Saat
 • Değerlendirmede temel ilkeler
 • Değerlendirme türleri
 • Veri kaynakları ve örnek klinik değerlendirme formları
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlıdır.
Kurs Ücreti: 100 TL
Eğitimcilerin Kısa Özgeçmişleri: Dilek Sarı
Dr. Sarı Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’dan 1996 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesini 2001, doktora derecesini ise 2007 yılında aldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde 1996-1998 yılları arasında hemşire olarak çalıştıktan sonra, 1998-2009 yılları arasında Ege Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, 2009-2012 yılları arasında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Aralık 2012’de doçent ünvanı aldı. Şubat 2013 tarihinden itibaren E.Ü. Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gülen Addis
Dr. Gulen Addis Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1992 yılında mezun oldu. Bu üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışırken Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesini 1995, doktora derecesini ise 2000 yılında tamamladıktan sonra İngiltere’ye tasındı. İngiltere’de çeşitli alanlarda ve farklı pozisyonlarda on yıl hemşire olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Buckinghamshire New University’de öğretim üyesi olarak çalışmaya yapmaya başladı ve halen bu görevde devam etmektedir
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 AÇILIŞ TÖRENİ
14:00 - 14:45 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ayişe Karadağ
50 Yılında Vehbi Koç Vakfı ve Hemşirelik - Erdal Yıldırım
14:45 - 15:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ayşe Ferda Ocakçı
Hemşirelik bakımının geleceği - Nichola Ashby
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Pelin Karaçay
Hemşirelik bakımına duyarlı göstergeleri nasıl belirleriz? - Beratiye Öner
16:35 - 17:35

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1

  Salon 1
  Oturum Başkanları:
  Esra Uğur, Emine Kol
 • SB 01     Diyabetli Bireylerde Mobil Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sisteminin (m-DAKBAS) Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Meryem Kılıç, Ayişe Karadağ
 • SB 02     Mobil Oyun Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi, Motivasyon ve Memnuniyetlerine Etkisi: Trakeostomi Bakımı Örneği
  Şüle Bıyık Bayram, Nurcan Çalışkan
 • SB 03     Hemşirelik Öğrencilerine Kan Basıncı Ölçüm Becerisi Kazandırmada Mobil Uygulamanın Etkisi
  Ayşe Kacaroğlu Vicdan
 • SB 04     Hemşirelik Bakımında Kullanılan Teknolojik Yenilikler:Literatür İncelesi
  Meryem Yıldırım, Hamiyet Kızıl
 • SB 05     Düzenli Kısa Mesaj Gönderiminin Erişkin Diyabetlilerde Hipoglisemi ve Hiperglisemi Gelişimi Üzerine Etkisi
  Gülten Karahan Okuroğlu, Ayşe İlke Gözün, Büşra Nur Türkoğlu, Elif Merttir, Fadime Onur, Kübra Ayvaz, Selma Ergün, Zeynep Arslan, Şule Ecevit Alpar
 • SB 06     Hemşirelik Becerilerinin Öğretimine Teknolojinin Entegrasyonu
  Zehra Göçmen Baykara, Nurcan Çalışkan, Deniz Öztürk, Ayişe Karadağ, Evrim Eyikara, Gülcan Eyüboğlu, Nevin Doğan, Sinan Aydoğan, Ceyda Su Gündüz
 • SB 07     Hemşirelikte Beceri Öğretimini Bireyselleştirmede Yeni Bir Değerlendirme Yaklaşımı: Optik Beyin Görüntüleme Kullanımı
  Mehmet Emin Aksoy, Kurtuluş İzzetoğlu, Esra Uğur, Engin Baysoy, Vildan Kocatepe, Dilek Kitapçıoğlu, Ükke Karabacak, Atahan Ağralı
 • SB 08     Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine Yönelik İnanç ve Uygulamalarında Teknoloji Destekli Eğitimin Etkinliği
  Gülten Karahan Okuroğlu, Aynur Kaynar Şimşek, Nazlı Pazar, Şule Ecevit Alpar
  Salon 2
  Oturum Başkanları:
  Hatice Kaya, Tuba Şengül
 • SB 09     Yaşlı Bireylerin Düşme Davranışları ve Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki
  Hanife Durgun, Nuray Turan, Hatice Kaya
 • SB 10     Hemşirelerin Malpraktis ile İlgili Algı,Tutum Ve Davranışlarınn Belirlenmesi
  Fatma Sebahat Yılmaz, Gülnur Akkaya
 • SB 11     2016-2018 Yılları Arasında Bir Üniversite Hastanesi'nde Görülen Sağlık Bakım İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Kan Bileşenleri Transfüzyonu İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Zeliha Genç, Nurten Sütçü Çiçek
 • SB 12     İlaç Hataları: Otomatik İlaç Dağıtım Sistemleri ile Önlenebiliyor mu?
  Murat Liman, Ebru Erek Kazan
 • SB 13     Telefon İzlemi ve Poliklinik Takibinin Yaşlı Bireylerin Düşme Riski Üzerine Etkisi: Pilot Fizibilite Çalışması
  Ayşe Didem Çakır, Yeliz Çulha, Funda Büyükyılmaz
 • SB 14     Toplum kökenli enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü: sağlığı geliştirme modeli örneği
  Vildan Çakar, Ayşe Ferda Ocakçı
 • SB 15     Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü ve Etik Duyarlıklarının İlişkisi
  Leman Şenturan, Arzu Aykan, Tuğba Emirtaş
 • SB 16     Kemoterapi Alan Hastalarda Refleksolojinin Uyku Kalitesine Etkisi
  Leyla Zengin Aydın, Rukuye Aylaz
 • SB 138   Stomalı Hastaları Ne Kadar Anlıyoruz?: Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Torbası Takma Deneyimleri (Farkındalık Çalışması)
  Meryem Kılıç, Büşra Atsal, Zeynep Doğan, Çisem Meteris
  Salon 3
  Oturum Başkanları:
  Zehra Göçmen Baykara, Hayat Yalın
 • SB 17     Mesleğimizin Temelini Oluşturan Profesyonel Değerler Biz Öğrenci Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarını Etkiler Mi?
  Cansel Kenar, Hanım Büşra Oruçoğlu, İrem Nur Konuşkan, Zeynep Turgut, Aylin Özakgül
 • SB 18     Hemşirelik öğrencilerinin beceri eğitiminde etik laboratuvarın ahlaki duyarlılık, ve profesyonel değerlere etkisi
  Dilek Özden, Gülşah Gürol Arslan, Büşra Ertuğrul, Cahide Ayik
 • SB 19     Hemşirelik Öğrencilerinin İnsan Onuru Algılama Ve Anlama Durumlarının Belirlenmesi
  Duygu Yıldırım, Esra Akın Korhan
 • SB 20     Hemşirelikte İnsan Onuru Algılama Ve Anlama Ölçeği Geliştirme
  Duygu Yıldırım, Esra Akın Korhan
 • SB 127   Estetik Bilme ve Hemşirelik
  Gökçen Atik
 • SB 22     Hemşirelikte Kişisel Değerler: Bakım Etiği İlişkisi
  Gizem Deveci, Elanur Uludağ, Özlem Albayrak
 • SB 23     Hemşirelikte Etik ve Değerler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Süreci Üzerine Etkisi
  Berna Köktürk Dalcalı, Ayşegül Oksay Şahin
 • SB 24     Hemşirelerin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rolleri Arasındaki İlişki
  Hasan Bakır, Serpil Su
17:40 - 18:40

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2

  Salon 1
  Oturum Başkanları:
  Leman Şenturan, Tülay Başak
 • SB 25     Hemşirelik Öğrencilerinin Periferik İntravenöz Kataterizasyon Becerisine Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  Hanife Durgun, Berna Köktürk Dalcalı, Şeyda Can
 • SB 27     Periferik intravenöz kateterizasyon becerisi geliştirilmesinde simülasyona dayalı öğretim etkili midir?
  Hatice Erdem Önder, Dilek Sarı
 • SB 28     Video kayıtlı OSCE uygulamasının hemşirelik öğrencilerinin koruyucu ekipman kullanma becerilerine etkisi
  Şüle Bıyık Bayram, Yeter Kurt
 • SB 29     Sanal Kaytarma Bir Yenilikçilik Göstergesi midir?
  Merdiye Şendir, Semra Açıksöz, Nurdan Yalçın Atar, Nesibe Şimşekoğlu, Kürşad Nuri Baydili
 • SB 30     Simülasyonun Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Hastaya Yönelik Empati Kurma ve Olumlu Tutum Gösterme Becerilerine Etkisi
  Dilek Sarı, Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü, Ebru Baysal, Nihal Taşkıran
 • SB 31     Hemşirelik Öğrencilerine Etkin El Yıkama Becerisi Kazandırmada Simülasyon Temelli Bir Müdahalenin Etkinliği: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
  Öznur Gürlek Kısacık, Yeliz Ciğerci, Ülkü Güneş
 • SB 32     Beceri Öğretiminde Mobil Uygulama Kullanmaya Yönelik Hemşirelik Öğrencilerinin Görüş ve Deneyimleri
  Ayşe Kacaroğlu Vicdan, Media Subaşı Baybuğa
  Salon 2
  Oturum Başkanları:
  Nurcan Çalışkan, Emel Gülnar
 • SB 35     Doğum Yapan Kadınların Doğum Sonu Konforu ve Etkileyen Faktörler
  Fatma Birgili, Nezihe Bulut Uğurlu, Nadire Şahin
 • SB 36     Hemşirelerin Hastaların Sözel Olmayan Ağrı İfadelerine Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
  Cansev Bal, Seval Ağaçdiken Alkan, Yasemin Özyer, Zeliha Koç
 • SB 37     Jinekolojik onkoloji cerrahisi uygulanan hastalarda yapılandırılmış taburculuk programının hasta bakım sonuçlarına etkisi
  İlkay Çulha, Elif Gürsoy, Hülya Bulut
 • SB 38     Diyabetik ayak ülseri olan hastada hemşirelik ortak dil kullanımı: vaka analizi
  Vildan Çakar, Ayişe Karadağ, Deniz Yahçi, Gözde Türkmenoğlu Küçükakça
 • SB 39     KOAH özyönetim programının öz-etkililik, emosyonel durum ve klinik parametrelere etkisi
  Şenay Takmak, Nevin Kuzu Kurban
 • SB 40     Akut Koroner Sendrom Geçiren Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
  Aynur Kaynar Şimşek, Şule Ecevit Alpar
  Salon 3
  Oturum Başkanları:
  Dilek Özden, Meryem Kılıç
 • SB 41     Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri İle Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
  Nur Güven Özdemir, Esra Ceylan, Muhammet Demir
 • SB 42     Hemşirelik Eğitiminde Manevi Bakım Yeterliliğini Kazandırmak Mümkün Müdür? Serbest Yolculuk Teorisi
  Berna Köktürk Dalcalı, Şeyda Can, Hanife Durgun
 • SB 43     Ege Üniversitesi Hemşirelik Öğrencilerinde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) Yöntemlerini Bilme ve Uygulama Durumunun İncelenmesi
  Fatma Güngörmüş, Gamze Göke Arslan, Hazel Bağcı, Şebnem Çınar Yücel
 • SB 44     Hemşirelik esasları alanında çalışılan doktora tezlerinin analizi
  Hediye Utli
 • SB 45     İntörnlük Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel ve Mesleki Benlik Bağdaşım Düzeyleri ile Profesyonellik Tutumları Üzerine Etkisi
  Hülya Bulut, Zehra Göçmen Baykara, Sevil Güler Demir, Zuhal Erdoğan, Gülcan Eyüboğlu, Ali Ay
 • SB 46     Ventrogluteal Enjeksiyon Uygulamasında Eğitimin Etkinliği
  Aynur Kaynar Şimşek, Nazan Çaylı, Gülten Karahan Okuroğlu, Şule Ecevit Alpar
 • SB 47     Hemşirelik Öğrencilerinin Birim Dönüşüm ve Doz Hesaplama Formül Kartı Kullanmalarının İlaç Dozu Hesaplamaları Üzerindeki Etkisi
  Nuray Şahin Orak, Eda Ölçer, Elif Gündüz, Tuğba İştar, Yasemin Zafer
 • SB 48     Hemşirelik Öğrencilerinin Yer Çekimi Esasına Dayalı Damla Ayar Seti Kullanımına İlişkin Bilgi, Görüş ve Uygulamaları
  Nuray Şahin Orak, Asiye Kurt, Beyzanur Sevim, Elif Doğan, Esra Kandemir
 • SB 49     Hemşirelik öğrencilerinin fizik muayene yapmaya yönelik engeller ile ilgili görüşleri
  Fadime Gök, Gülbanu Zencir
18:30 - 19:30 POSTER BİLDİRİLERİ (Poster ekranlarında)
18:30 - 19:30 *UZMANIYLA BİREBİR DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM:
Tarık Tihan
7 Aralık Cumartesi, 2019
08:00 - 09:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3

  Salon 1
  Oturum Başkanları:
  Nevin Kuzu Kurban, Vildan Çakar
 • SB 50     Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algılarının ve Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi
  Nehir Demirel, Nuray Turan
 • SB 51     Hemşirelik Öğrencilerinde Kesici-Delici Alet Yaralanma Sıklığı, Etkileyen Faktörler ve Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi
  Aylin Palloş, Kevser Demirca, Sinem Bağcı
 • SB 52     Hemşirelik I. Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Güdülenme Kaynaklarını ve Sorunlarını Etkileyen Faktörler
  Zeynep Sağlam, Tuğba Kavalalı Erdoğan, Cansev Bal, Zeliha Koç
 • SB 53     Hemşirelik I. Sınıf Öğrencilerinin Eğitimleri Sırasında Yaşadıkları Stres İle Başetme Davranışları Arasındaki İlişki
  Zeynep Sağlam, Sevil Masat, Cansev Bal, Zeliha Koç
 • SB 54     Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışları ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
  Özlem Akman
 • SB 55     Yüksekokul Öğrencilerinde Klinik Uygulama Dersinin Mesleğe İlişkin Algıdaki Değişime Etkisi
  Nesibe Şimşekoğlu, Semra Açıksöz, Kürşad Nuri Baydili
 • SB 56     Klinik Öğrenim Çevresinin Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki Risk Algısı Üzerine Etkisi
  Berna Aksoy, Eylem Paslı Gürdoğan
 • SB 57     İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Aspirasyon İşlemine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Duygularının Belirlenmesi
  İlkin Yılmaz, Dilek Özden
 • SB 58     Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinde Öğrenme ve Akademik Güdülenmeye Etkisi
  Nurcan Uysal
 • SB 59     Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Düzeyleri ve Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi
  Emel Gülnar, Hüsna Özveren, Esra Doğan Yılmaz
 • SB 60     Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Kaynakları İle Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki
  Duygu Bayraktar, Arzu Karabağ Aydın, Saadet Erzincanlı
 • SB 61     Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyine Etkisi
  Nurcan Uysal, Behice Belkıs Çalışkan
  Salon 2
  Oturum Başkanları:
  Dilek Sarı, Tuğba Pehlivan
 • SB 63     Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Göçmen Annenin Değerlendirilmesi
  Şeyda Can, Hanife Durgun, Berna Köktürk Dalcalı
 • SB 64     Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Enteral Beslenmeye Ara Verilme Nedenleri
  Nuray Turan, Hatice Kaya, Gülsün Özdemir Aydın, Mehtap İnel, Sade Yıldırıım, Keziban Şirin, Yusuf Tunalı, Fatma Eren Akçıl
 • SB 65     Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum Ve Davranışları
  Büşra Ecem Kumru, Esra Uğur
 • SB 66     Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespitin Nörovasküler Komplikasyonlara Etkisi
  Büşra Ertuğrul, Dilek Özden
 • SB 67     Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılık düzeylerinin bireyselleştirilmiş bakım algıları üzerine etkisi
  Meryem Türkan Işık, Sultan Çeçen, Hatice Şen, Fatma Hikmet Yeşil, Mustafa Furkan Ürün
 • SB 68     Yenidoğan Yoğun Bakım Ortamında Gürültü Ve Aydınlatma Durumunun İncelenmesi: Gözlem Araştırması
  Gamze Bolattürk, Emine Kol
 • SB 69     Yenidoğan, Yetişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde Sıklıkla Kullanılan Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve NANDA-I Listesine Göre Uygunluğunun Değerlendirilmesi
  Funda Büyükyılmaz, Betül Kuş, Seda Çağlar
 • SB 70     Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Göz Bandı Uygulaması ile Birlikte Verilen Danışmanlığın Uyku Kalitesi, Anksiyete ve Konfor Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
  Öznur Kavaklı, Gülten Güvenç, Halise Coşkun
 • SB 71     Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Davranışlarının Belirlenmesi
  Sinem Çalışkan, Duygu Yıldırım, Esra Akın Korhan, Hatice Ateş, Okan Artun, Deniz Cafer
 • SB 72     Yoğun bakım hastalarında basınç yaralanması risk faktörleri, risk değerlendirme ve önleyici girişimler
  Şeyma Adıbelli, Fatoş Korkmaz
 • SB 73     Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilikleri İle Mesleki Güdülenmeleri Arasındaki İlişki
  Zeliha Cengiz, Rukuye Aylaz, Ela Karaca, Merve Acun
  Salon 3
  Oturum Başkanları:
  Fatoş Korkmaz, Şule Bıyık Bayram
 • SB 74     İnme Geçiren Hastalar ve Bakım Verenleri için Geçiş Bakım Modeline Temellenen Girişimlerin Bakım Verenlerin Yeterliliğinin Artırılması ve Hasta Sonuçlarına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
  Yasemin Demir Avcı, Sebahat Gözüm
 • SB 75     İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesine Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Belirlenmesi
  Ayşe Sinem Taş, Zehra Göçmen Baykara
 • SB 76     Saatlik Hasta Viziti Uygulaması: Pilot Çalışma
  Özge Hizarcı, Sinem Eroğlu
 • SB 77     Kemoterapi Alan Hastalarda Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Hastalık Algısına Etkisi
  Eylem Paslı Gürdoğan, Şebnem Bilgiç, Ezgi Kınıcı
 • SB 78     İnkontinansla ilişkili Dermatitin Önlenmesinde İki Faklı Bakım Ürününün Etkisinin İncelenmesi*
  Gülsün Özdemir Aydın, Hatice Kaya
 • SB 79     Farklı Kültürlere Sahip Hastaların Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüşleri
  Fatma Birgili
 • SB 80     Tip II Diyabetli Hastalarda Diyabet Belirtileri Kontrolü
  Nadire Şahin, Fatma Birgili
 • SB 81     Ameliyat Sonrası Hipotermide Aktif Isıtma Yönteminin Hastalarda Vücut Sıcaklığının Kontrolü ve Sıcaklık Konfor Algısına Etkisi
  Aysel Özsaban, Rengin Acaroğlu
 • SB 82     Yaşlı Hastada Basınç Yaralanması Risk Değerlendirme ve Klinik Karar Verme: Hemşirelerin Görüşleri
  Özlem Arıburnu, Fatoş Korkmaz
 • SB 83     Basınç Yaralanması Bulunan Hastalarda Nütrisyon Durumu Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  Zeynep Gülmez, Dilek Yılmaz Akyaz, Tuğba Cevizci, Tuğba Pehlivan
 • SB 84     Hemşirelerin Uyku Kalitesi ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
  Necibe Dağcan, Sümeyye Arslan
 • SB 85     Atriyal Fibrilasyon Tanısı Olan Hastalarda Obstrüktif Uyku Apnesi Ve Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
  Şeyma Şengül, Hilal Uysal
09:30 - 10:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Selma Görgülü
Sağlık profesyonellerinin eğitiminde yeni yönelimler - Tarık Tihan
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:15 PANEL: HEMŞİRELİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanları: Hülya Uçar, Mağfiret Kaşıkcı
• Disiplinler arası eğitim - Özlem Sürel Karabilgin
• Hemşirelik eğitiminde iyi uygulama örnekleri - Gülen Addis
• Eğitimde teknolojinin kullanımı - Merdiye Şendir
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ükke Karabacak
Hasta merkezli bakımın hasta sonuçlarına etkisi - David Pinnock
14:30 - 15:30 ZIT PANEL: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YETKİNLİK KAZANDIRMA
Oturum Başkanları: Leyla Dinç, Rengin Acaroğlu
• Geleneksel yöntemlerle yetkinlik kazandırma - Esra Korhan
• Uzaktan eğitim ve eğitim teknolojileri ile yetkinlik kazandırma - Yurdanur Dikmen
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Fethiye Erdil
Hemşirelik araştırmalarının bakım sonuçlarına etkisi - Marie Bakitas
17:00 - 18:00

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4

  Salon 1
  Oturum Başkanları:
  Şenay Uzun, Pelin Karaçay
 • SB 86     Üriner Kataterizasyon Becerisinin Öğretiminde Haptik Teknolojisi Kullanımının Etkinliği
  Merdiye Şendir, Hamiyet Kızıl, Demet İnangil, Ayşe Kabuk, İlayda Türkoğlu
 • SB 87     Meme Kanserli Hastalarda Kemoterapi Tedavisi Sırasında Uygulanan Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Anksiyete ve Hasta Memnuniyetine Etkisi
  Fadime Toru, Diğdem Lafcı
 • SB 88     Progresif Gevşeme Egzersizi ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının İntraoperatif Anksiyete, Yaşam Bulguları ve Memnuniyet Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
  Gül Şahin, Tülay Başak
 • SB 89     Simülasyona Dayali Eğitimde Çözümleme Oturumu Yöntemleri
  Gül Şahin, Tülay Başak
 • SB 90     Hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon becerisinin geliştirilmesinde hibrit simülasyonun etkisi
  Arife Şanlıalp Zeyrek, Nevin Kuzu Kurban
 • SB 91     Hemşirelikte Teknolojik Etkileşimlerin Odağında İki İnsan: Bakım Veren ve Alan
  Meryem Yıldırım, Hamiyet Kızıl
 • SB 92     Düşük gerçekli simülasyonun kan basıncı bilgi puanı ve Korotkoff seslerini duymaya etkisi
  Şenay Takmak, Nevin Kuzu Kurban
 • SB 93     Müzik Terapinin Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav Başarılarına, Anksiyete Düzeylerine ve Yaşamsal Bulgularına Etkisi
  Gülcan Eyüboğlu, Zehra Göçmen Baykara, Nurcan Çalışkan, Evrim Eyikara, Nevin Doğan, Sinan Aydoğan, Burçin Uçaner Çifdalöz, Aslı Özyıldız, Ceyda Su Gündüz, Banu Cihan Erdoğan, Nefise Cevriye Sucu Çakmak, Neslihan İstek
  Salon 2
  Oturum Başkanları:
  Şerife Karagözoğlu, Berrin Bulut Cepni
 • SB 94     Neuman Sistemler Kuramına Göre Hemodiyaliz Hastalarının Tedaviye Uyumlarına Yönelik Verilen Eğitimin Benlik Saygısı Ve Algılanan Sosyal Destek Üzerine Etkisi
  Ayşe Aslı Oktay, Mağfiret Kaşıkçı
 • SB 95     Kardiyak Anjiyografi Yapılacak Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
  Nazike Duruk, Kadir Uğur Mert
 • SB 96     Temiz aralıklı kateterizasyon kullanan hastaların anksiyete düzeyleri ve cinsel fonksiyonlarının belirlenmesi
  Yeliz Çulha, Funda Büyükyılmaz, Mehmet Gökhan Çulha, Rengin Acaroğlu
 • SB 97     Ostomili Bireylerde Beden İmajı ve Stomaya Uyum Arasındaki İlişki
  Öykü Öztürk, Ayten Zaybak
 • SB 98     Yaşlı ayrımcılığının topluma ve hemşirelik bakımına yansıması
  Meryem Türkan Işık, Seda Duman
 • SB 99     Karaciğer nakli olan hastaların anksiyete, depresyon ve umut düzeylerinin değerlendirilmesi
  Hakime Aslan, Furkan İşler
 • SB 100   KOAH Hastalarında Özyönetim Eğitimi ve Motivasyonel Görüşmenin Öz-Etkililik Üzerine Etkisi
  Yeliz Karaçar, Fatma Demirkıran
 • SB 101   Kronik Ruhsal Hastalıklarda Bütüncül Hemşirelik Bakımı
  Yeliz Karaçar, Kerime Bademli
  Salon 3
  Oturum Başkanları:
  Halise Coşkun, Tuba Şengül
 • SB 102   Hemşirelerin Fiziksel Tanılama Engellerini Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği
  Nuray Turan, Aysel Özsaban, Gülsün Özdemir Aydın, Meryem Türkoğlu, Hatice Kaya, Rengin Acaroğlu
 • SB 103   Hemşirelik öğrencilerinin beyin göçüne yönelik tutumlarının değerlendirilmesi
  Ayşe Demiray, Nagihan İlaslan, Ayşegül Açıl
 • SB 104   Hemşirelik öğrencilerine beceri sınavı öncesi uygulanan iki farklı gevşeme egzersizinin stres düzeyi üzerine etkisi
  Pinar Doğan, Merve Tarhan, Rümeysa Dişçi
 • SB 105   Hemşirelere Yapılan Eğitimin Hemşirelik Tanılarını Algılama Üzerine Etkisi
  Melek Şahin, Leyla Khorshid
 • SB 106   Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Sürecinin Veri Toplama Basamağına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Yaşadıkları Güçlükler
  Ayla Dikmen, Ebru Erek Kazan
 • SB 107   Elektronik hasta kayıtlarına hemşirelik öğretim elemanları ve öğrencilerinin erişimi
  Ergün Kaplan, Fatoş Korkmaz
 • SB 108   Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Yeme Davranışlarının Saptanması
  Berna Acar, Esra Özdemir, Sinem Eroğlu, Mücahide Gökçen Gökalp, Şebnem Çınar Yücel
18:05 - 19:05

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5

  Salon 1
  Oturum Başkanları:
  Ükke Karabacak, Sümeyye Arslan
 • SB 110   Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Bilgi ve Tutumları Arasındaki İlişki
  Hilal Yıldız Çelik, Merve Kanığ, Esra Uğur, Ükke Karabacak
 • SB 111   Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Öncesi Stres Algıları ile Öz Etkililik Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pınar Doğan, Merve Tarhan, Nursena Yazaroğlu
 • SB 112   Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tutumları ve Öz-Bakım Gücü Düzeyleri
  Neslihan Komser, Aylin Özakgül
 • SB 113   Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni İle İlgili Bilgi, İnanç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Fatma Birgili, Nezihe Bulut Uğurlu
 • SB 114   Hemşirelik Öğrencilerinin Basınç Yarasını Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Gülten Sucu Dağ, Hülya Fırat Kılıç
 • SB 115   Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-Etkililik Yeterlilik Durumları ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi
  Esra Doğan Yılmaz, Hüsna Özveren, Emel Gülnar
 • SB 116   Hemşirelik Öğrencilerinde İlk Klinik Uygulama Öncesi Kaygı Düzeyine Müzik Terapi ve Progresif Kas Gevşeme Egzersizinin Etkisi: Randomize Kontrollü Araştırma
  Demet İnangil, Merdiye Şendir, Ayşe Kabuk, İlayda Türkoğlu
 • SB 117     Sağlık alanındaki son sınıf öğrencilerin insani değerlerinin mesleklerarası öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerine etkisi
  Esin Cetinkaya Uslusoy, Ergün Kaplan, Eylem Paslı Gürdoğan
  Salon 2
  Oturum Başkanları:
  Yurdanur Dikmen, Hayat Yalın
 • SB 118   Üriner inkontinanslı kadın hastaların konfor düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki: Yapısal eşitlik modelleme yaklaşımı
  Emel Gülnar, Ercan Yuvanç, Nurcan Çalışkan
 • SB 119   Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalara Ameliyat Öncesi Dönemde Verilen Eğitimin Hastaların Mekanik Ventilatöre Uyum, Konfor, Anksiyete ve Hemodinamik Parametreleri Üzerine Etkisi
  Berrin Pazar, Emine İyigün
 • SB 120   Palyatif Bakım Hemşirelerinin Bakım Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma
  Derya Uzelli Yılmaz, Dilek Yılmaz, Gönül Düzgün, Esra Akın Korhan
 • SB 121   Periferik İntravenöz Uygulamalarda İki Farklı Kateterin Etkinliğinin İncelenmesi
  Betül Kuş, Funda Büyükyılmaz
 • SB 122   Hemşirelerin Bakım Kavramı Algısı ve Etkileyen Faktörler: Niteliksel Bir Çalışma
  Gülengün Türk, Nesrin Oğurlu
 • SB 123   Watson İnsan Bakım Modeline Göre Verilen Hemşirelik Bakımının Hasta Memnuniyetine Etkisi: Retrospektif Bir Çalışma
  Sinem Çalışkan, Duygu Yıldırım, Seçil Özçiftçi, Esra Akın Korhan
 • SB 125   Transfemoral Koroner Anjiyografi Sonrası Erken Mobilizasyonun Vasküler Komplikasyonlar ve Hasta Konforu Üzerine Etkisi
  Bircan Karayel, Kader Tekkaş Kerman
 • SB 33     Postpartum Depresyon ve Hemşirelik Bakımı
  Ayşegül Muslu, Sezer Er Güneri, Aynur Saruhan
  Salon 3
  Oturum Başkanları:
  Dilek Özden, Esra Korhan
 • SB 34     Jinekolojik Operasyonlarda ve Preoperatif, Postoperatif Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı
  Ayşegül Muslu, Gül Ertem
 • SB 126   Hastaların Hemşirelik Bakımı Algısı
  Neriman Özge Çalışkan, Hayat Yalın
 • SB 21     Hemşirelerin Mesleki Değerleri ve Mesleğe Bağlılık Durumlarının İncelenmesi
  Gamze Bolattürk, Emine Kol
 • SB 128   Hemşirelerin Çalışma Ortamı Özellikleri ile Yenilikçi Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Ramazan Emiralioğlu, Betül Sönmez
 • SB 129   Yaşlı Sağlığı Geliştirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Hatice Gülsoy, Leman Şenturan
 • SB 130   Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik sürecinde kullandıkları hemşirelik tanılarının belirlenmesi
  Özlem Albayrak, Elanur Uludağ, Mağfiret Kaşıkçı
 • SB 131   Hemşirelerin Hasta Haklarını Korumaya Yönelik Etik Davranışları Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Gülcan Eyüboğlu, Evrim Eyikara, Zehra Göçmen Baykara, Şenay Gül
 • SB 133   Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerine verilen akran desteğinin klinik stres düzeyi ve öğrenme becerisi üzerine etkisi
  Hakime Aslan, Behice Erci
18:30 - 19:30 POSTER BİLDİRİLERİ (Poster ekranlarında)
18:30 - 19:30 * UZMANIYLA BİREBİR: DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM
David Pinnock
8 Aralık Pazar, 2019
08:00 - 09:00

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6

  Salon 1
  Oturum Başkanları:
  Tülay Başak, Pelin Karaçay
 • SB 135   Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyona Yönelik Bilgi Düzeylerinin ve Bölge Tercih Nedenlerinin Araştırılması
  Sinem Özer Demir, Arzu Karabağ Aydın
 • SB 136   Hemşirelikte İlaç Yönetimi Dersinin İlaç Dozu Hesaplama Becerisi Üzerine Etkisi
  Aylin Palloş, Hicran Yıldız, Nevin Utkualp
 • SB 137   Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Zeynep Doğan, Sermin Timur Taşhan
 • SB 139   Nazogastrik Tüpün Doğru Yerleştirilmesinde Stetoskopla Dinleme, Kolorimetrik Kapnometri ve pH Ölçümü Yöntemlerinin Etkililiği
  Nihal Taşkıran, Dilek Sarı
 • SB 140   İntravenöz Kateter Uygulama Becerisi Kazandırmada Akran Mentörlüğü Modelinin Etkisi
  Serpil Su, Ayşe Kacaroğlu Vicdan
 • SB 141   Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon uygulamada gluteal bölgede alan tercihi ve nedenlerinin belirlenmesi
  Gülbanu Zencir, Fadime Gök, Züleyha Öztürk
  Salon 2
  Oturum Başkanları:
  Emine Kol, Emel Gülnar
 • SB 142   Hemodiyaliz Hastalarında Beden İmajı ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
  Merve Kavla, Sümeyye Arslan
 • SB 143   Romatoid Artrit'li hastalarda öz-yeterlilik algısı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
  İlayda Türkoğlu, Rengin Acaroğlu
 • SB 144   Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Evde Bakım Vericilerine Verilen Eğitimin Bakım Yüküne ve Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi
  Betül Bayrak, Birsel Canan Demirbağ
 • SB 145   Sağlıkta Dönüşüm Programının sağlık profesyonellerinin iş doyumuna etkisi
  Yasemin Urgancı, Mete Edizer
 • SB 146   Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Alanında Birey Merkezli Bakım: Olgu Sunumu
  Gözde Türkmenoğlu Küçükakça, Vildan Çakar, Ayişe Karadağ
 • SB 147   Hastaların hemşireliğe ve bakıma ilişkin algıları
  Nevin Doğan, Neslihan İstek, Zehra Göçmen Baykara
 • SB 148   Öz-bakım Yetersizliği Teorisi-NANDA, NIC, NOC Uygulaması: Kronik Böbrek Yetmezliği Örneğiyle
  Sinan Aydoğan, Nurcan Çalışkan, Zehra Göçmen Baykara
  Salon 3
  Oturum Başkanları:
  Zehra Göçmen Baykara, Vildan Çakar
 • SB 151   Periferik intravenöz kateter uygulamaları ve komplikasyonları
  Sinem Öztik, Sümeyye Arslan, Nevin Kuzu Kurban
 • SB 152   Çok Boyutlu Duygusal Empati Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Nuray Turan, Hanife Durgun, Hatice Kaya, Türkinaz Aştı
 • SB 153   Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon ve Sıvı Kontrolünün Yaşam Kalitesine Etkisi
  Sevil Pamuk Cebeci, Şebnem Bilgiç
 • SB 154   Klinik Oryantasyon Programının İşe Başlayan Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Katkısı
  Nazmiye Köseoğlu, Berrin Bulut Çepni
 • SB 155   Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Umutsuzluk Düzeyi, Sağlık Davranışları ve Yaşam Kalitesi
  Ezgi Kınıcı, Eylem Paslı Gürdoğan
 • SB 156   Hemşire Oryantasyon Eğitiminin İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi
  Cansu Ercan Ekim, Tuğba Pehlivan, Berrin Çepni
 • SB 157   Hemşirelikte Yetkinlik Algısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi Çalışması
  Merve Tarhan, Aytolan Yıldırım
09:00 - 09:45 KONFERANS
Oturum Başkanı: Dilek Sarı
Hemşirelikte uzmanlaşmanın bakıma katkıları - Nichola Ashby
09:45 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 11:30 PANEL: KANITA DAYALI BAKIM
Oturum Başkanları: Türkinaz Aştı, Şerife Karagözoğlu
• Kanıtların geliştirilmesi süreci - Marie Bakitas
• Türkiye’nin kanıt geliştirmeye katkısı - (En son 20 rehberin incelenmesi, Türkiye katkısı) Şenay Uzun
• Kanıt kaynakları - (Hemşirelik esasları konularından)Leman Şenturan
11:30 - 12:00 KAPANIŞ

* Oturumlarda ilgili konularda çalışmak isteyen katılımcılar uzmanıyla birebir paylaşımda bulunabileceklerdir.