KONGRE DAVETİ

Değerli Meslektaşlarım,

İki yılda bir düzenlenen 'Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi'nin beşincisinin 6-8 Aralık 2019 tarihleri
arasında, Xanadu Resort Otel / Antalya'da yapılacağını bildirmekten mutluluk duymaktayım. Koç
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan kongrenin ana teması, geçmiş
yıllarda olduğu gibi hemşireliğin varlık nedenini oluşturan “BAKIM”dır. Hemşirelik bakımı, ulusal
ve uluslararası sağlık, sosyal ve ekonomik değişimler ile ilgili politikalarından hızla etkilenmeye,
değişmeye ve dönüşmeye devam etmektedir. Bu dönüşüm, hemşirelerin 'Bakımın' dinamikleri ve
bakımı nasıl yönlendirmeleri gerektiği üzerinde sürekli düşünmelerini, tartışmalarını ve proaktif
olmalarını zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda kongre programında; hemşirelik bakımının mevcut konumu, değişen dinamikleri
ve gelecekteki dönüşümüne ilişkin eğitim, araştırma, işbirliği, iyi uygulama örneklerini içeren
konferans, panel, poster ve bildiri oturumları yer alacaktır.

Programda ayrıca Hemşirelik Esasları konu alanlarına ilişkin yarım günlük kurslara da yer
verilecektir.

Bakımın yoğun bir şekilde sorgulandığı bu dönemde, bakımı öğreten, bakım veren, bakımı
yöneten, finanse eden, önemseyen, bakımı değerli ve görünür kılmak isteyen tüm
meslektaşlarımızı kongreye davet etmekten onur duyarız.

“Hiçbir şey ayağınıza gelmez, en azından değerli olan hiçbir şey”. İhtiyacınız olanı almak için
buluşmak dileği ile kongre düzenleme kurulu adına saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ
Kongre Başkanı

ÖNEMLİ TARİHLER
  • 14 Tem. 2019 Bildiri Son Gönderme Tarihi
  • 2 Ağus. 2019 Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi
  • 1 Ekim 2019 Erken Kayıt ve Konaklama İçin Son Tarih
KALAN SÜRE
  • GÜN
  • SAAT
  • DAKİKA
  • SANİYE